Στοιχεία εταιρίας

Nakakin Co., Ltd.

κεντρικά γραφεία

Nakakin Co., Ltd.

3-4-18 Kigawa-higashi

Yodogawa

Osaka 573-0137

Ιαπωνία

Διευθύνων Σύμβουλος: Takuji Enomoto

Εγγραφή: 1200-01-057333

Ελέγχουσα αρχή: Δικαστήριο του Μητρώου Οζάκα, Ιαπωνία

 

Αντλίες τμήμα

Nakakin Co., Ltd.

2-10-5 Kasuga Kitamachi

Hirakata

Osaka 573-0137

Ιαπωνία

Τηλέφωνο: +81-72-859-8948

E-mail: info [AT] nakakinpump [DOT] com

URL: www.nakakinpump.com

 

εργοστάσιο

Nakakin Co., Ltd.

2-15-8 Kasugano

Hirakata

Osaka 573-0131

Ιαπωνία

 

Γραφείο Ευρώπης

Nakakin Co., Ltd. Europe Office

Mergenthalerallee 77

65760 Eschborn

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τη Nakakin:

Mr. Yoichiro Ashida

Tax ID number:

ΑΦΜ: DE282419271

Ελέγχουσα αρχή: Δικαστήριο του Μητρώου, Βερολίνο

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: +49 (0)6196-2023-600

Fax: +49 (0)6196-2023-795

E-mail: info [AT] nakakin [DOT] eu

URL: www.nakakin.eu

 

Αποποίηση ευθυνών:

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσουμε τις πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ιστοσελίδα μας ενημερωμένες, αλλά δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται. Σύμφωνα με την §7 παρ. 1 του TMG (γερμανικού νόμου Tele-Media Act), ο νόμος περιορίζει την ευθύνη μας ως φορέα παροχής υπηρεσιών για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις ιστοσελίδες. Σύμφωνα με τις §§8 έως 10 του TMG, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε πληροφορίες τρίτων που παρέχονται ή αποθηκεύονται στο Web site μας. Ωστόσο, θα πρέπει να αρθεί αμέσως οποιοδήποτε περιεχόμενο αντιληφθούμε ότι παραβιάζει το νόμο. Η ευθύνη μας σε μια τέτοια περίπτωση αρχίζει από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε την αντίστοιχη παραβίαση.

 

Ευθύνη για τα Links

Το site μας περιέχει συνδέσμους (links) προς τοποθεσίες τρίτων στο διαδίκτυο. Δεν έχουμε καμία απολύτως επιρροή στις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ιστοσελίδες και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για την ορθότητά τους. Το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων τρίτων είναι ευθύνη των αντίστοιχων ιδιοκτητών/παρόχων. Κατά τη στιγμή που συνδέσαμε τις ιστοσελίδες τρίτων με τη δική μας, δεν βρήκαμε καμία αιτιολογία για πιθανή παραβίαση του νόμου. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση νόμου, θα διαγράψουμε άμεσα κάθε σύνδεσμο τον παραβιάζει.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο και οι εργασίες που παρέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες διέπονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Γερμανίας. Η αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή, ή οποιασδήποτε μορφής εμπορευματοποίηση του εν λόγω υλικού πέρα από το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού του.