Opsjoner

 

Vertikal installasjon

vertical

 

Rektangulært innløp

rectangular

 

Mantel

jacket

 

Ventilert mantel

vented

 

Stor pumpe (1470 l/min)

bigpump

 

Mini pumpe

mini

 

Pulver maling

buffing

 

Girhus av rustfritt stål

stainless

 

Kundespesifikk maling

color

 

Nikkel belegg

nickel

 

Super nikkel belegg

supernickel

 

Pumpe med flenser

flange 

 

3A sertifisert pumpe

3a

 

ATEX eksplosjonsvern

(Ex II 2G c T3 eller Ex II 3G c T4)

ATEX

 

Pumpe enhet

pumpunit

 

Pumpeenhet med frekvensregulering

speedchanger

 

Pumpe enhet med edelstål kappe

suscover

 

Enhet med trakt for høyviskøse væsker

hopper

 

Rotor med enkel lobe

singleblade

 

Rotor med dobbel lobe

doubleblade