Videos

 

Demonstration av den snabba rengörningen av en Nakakin vingrotorpump

 

Demonstration av en Nakakin vingrotorpump som pumpar en högviskös vätska

 

Demonstration av en Nakakin vingrotorpump som pumpar partiklar stora som golfbollar