Pumpprincip av en roterande vingpump

Nakakin rotationsvingpumpar arbetar med hjälp av förträngningsprincipen. De två rotorerna på en parallell axel och drivs av en synkroniserad växel och roterar i motsatt riktning mot varandra. De rör inte vid varandra eller pumphuset. Tätningen av kamrarna som förtränger produkten består av det fria utrymmet mellan höljet och rotorn som bör vara så liten som möjligt. Förträngningen sker mjukt och med låg pulsation. Även partiklar kan transporteras med en roterande vingpump.